væggelus i ejendom


Vi er 5 lejligheder ud af 11 der er ramt af lusene. vi har fået
sprøjtet mod væggelus to gange i hele ejendommen.
Den 3 gang blev der kun sprøjtet i de inficerede lejligheder.
Og vi skal sprøjtes 4. gang i næste uge - vist nok også kun i
de inficerede lejligheder.
Er det ok at ikke alle bliver sprøjtet 3. og 4. gang?

Svar fra skadedyrseksperten:
Da jeg kan se det ikke er os der behandler i jeres
ejendom grundet måden at bekæmpelsen bliver udført
på, er det svært for os at svare på hvad der skal gøres i
dette tilfælde. Vores måde at bekæmpe væggelus på er,
at der bliver omdelt en beboerseddel til samtlige
beboere i opgangen hvor væggelusene er observeret.
Her skal ser behandles 3 gange med 2 ugers mellemrum
- i samtlige lejligheder i opgangen. Ikke alle bliver bidt af
væggelus, så det er ikke alle der mærker de er der. Så
behandler man kun de lejligheder der er observeret
væggelus i, vil bekæmpelsen være nytteløs


Spørgsmålet "Spørgsmål: væggelus i ejendom" hører under skadedyret væggelus