Giver væggelus vandblærer?


Kommer der vandblærer efter bid fra væggelus?

Svar fra skadedyrseksperten:
Det kan der sagtens gøre, men det er jo meget forskelligt hvordan folk reagerer på deres bid, så de ser derfor aldrig helt ens ud


Spørgsmålet "Spørgsmål: Giver væggelus vandblærer?" hører under skadedyret væggelus