Bid fra væggelus


Kan man udfra stikket alene, se om man er blevet bidt af
væggelus eller et andet insekt. Har hørt at et væggelusbid
kan kendes på, at der er to huller i samme bid, men kan
ikke finde noget om dette nogle steder.

Svar fra skadedyrseksperten:
Da det er så forskelligt fra person til person hvordan biddet
ser ud, er det næsten umuligt at svare på. Alle reagerer ikke
ens og andre reagerer slet ikke. Men bliver man bidt om
natten og ikke har husdyr, kan det kun være væggelus.
Væggelus spreder sig fra lejlighed til lejlighed, så der kan
være andre der har væggelus, men bare ikke bliver bidt. Du
skal gå gennem bestyrelse/adm/ejd.kontor og bede dem
ringe til os, da der skal laves en samlet bekæmpelse


Spørgsmålet "Spørgsmål: Bid fra væggelus" hører under skadedyret væggelus