Rydninger/rengøring af lejligheder


I meget misligholdte lejligheder, eller hvor der eksempelvis har ligget urin efter enten mennesker eller dyr, eller hvor der har ligget en afdød i længere tid, kan der være så kraftige lugtgener, at lejligheden er ubeboelig i længere tid. Her er vi i stand til at foretage en effektiv oprydning/rengøring samt desinficering af lejligheden, så lugtgener herefter forsvinder og lejligheden kan lejes ud snarest muligt og ikke står tom længere tid end højst nødvendigt.

I disse lejligheder vil der ofte være tale om skadedyr såsom klannere, som kan optræde i titusindvis. I disse tilfælde, er vi nødt til at foretage en sprøjtning af samtlige lejligheder i pågældende opgang, så klannerne ikke spreder yderligere til andre opgange.

Medlem af brancheforeningen for skadedyrsbeæmpere