Frysning af tøj på loft


Er det mon nok at hæng sit tøj på et tørreloft - der er ca 0
grader?

Tak for svar

Christian

Svar fra skadedyrseksperten:
Nej det er ikke nok - der skal være konstant frostgrader (i
fryseren) mindst 2 døgn og det er der ikke på et loft.


Spørgsmålet "Spørgsmål: Frysning af tøj på loft" hører under skadedyret væggelus