Væggelus har invaderet Danmark

 

Som mange sikkert har erfaret på den ”hårde måde”, er væggelus kommet til Danmark i stor stil. Grunden til dette er, at mange flere rejser udenlands og der har de også store problemer. Opholder man sig på hotel el.lign. der har væggelus, kan man ikke undgå at tage dem med hjem, da de gemmer sig i vores baggage og så er det for sent.

 

Vi pakker ud som vi plejer, når vi kommer hjem og lader mange gange kuffert/rygsæk stå. Da væggelus er nat-aktive, vil de komme frem fra deres skjulested når det bliver mørkt og ud i vores hjem.

 

Det er ikke alle der bliver bidt af væggelus, så ofte ved man ikke der er væggelus på hotellet. De der bliver bidt, forveksler oftest bid/stik med myggestik.

 

Bliver man bidt, er det en god ide at fryse sit tøj i minimum 2 døgn eller vaske det over 50 grader. Har man ikke mulighed for det på stedet, skal man gøre det inden man tager sin bagage med ind i sit hjem, når rejsen er slut. Det er dog stadig ikke med sikkerhed, at der ikke kommer væggelus med ind, men så har man gjort en indsats for de ikke gør.

 

Som sagt er det ikke alle der bliver bidt af væggelus. Men vi plejer at sige således: Bliver du stukket af myg om sommeren, vil du også reagere på bid fra væggelus. Væggelus er en tæge, der lever af dit blod, ligesom myg gør.

 

Væggelus er nat-aktive og kommer frem om natten, når du er gået til ro. Om dagen gemmer de sig i revner og sprækker og er ikke sådan lige til at få øje på.

 

Væggelus eller lopper

 

Vi får mange henvendelser fra bekymrede borgere, der mener de bliver bidt af lopper. Ikke alle kender til væggelus, så det er det mest nærliggende at tro det er lopper der bider én. Har man ikke husdyr, er det med garanti IKKE lopper men væggelus.

 

Når du er blevet bidt af væggelus i løbet af natten, hører vi oftest, at det først er op ad dagen bidet begynder at klø. Det er her folk går fejl af lopper og væggelus, for begynder det at klø om formiddagen, kan det jo ikke være bid fra nattens løb. JO det kan det.

 

Bid fra væggelus

 

Bid fra væggelus, kan irritere i flere dage. Derfor tror mange, at de må da virkelig have mange væggelus, men det er ikke altid tilfælde.

 

En væggelus kan gemme sig i flere måneder uden at suge blod. Man reagerer meget forskelligt på væggelus bid. Nogen får kun lidt kløen imens andre udvikler allergiske reaktioner.

 

Ved man stadig ikke det er væggelus man har fået, er der mange der søger læge. Lægerne/specialisterne er ikke helt klar over hvor udbredt væggelus er i Danmark. De kan godt se det er et bid/stik, men det er ikke væggelus de tænker på som det første og så er man jo lige vidt.

 

Vi hører mange forklaringer fra bekymrede borgere, så det er kun med vores efterhånden meget store erfaring, at vi kan konstatere – blot ved en tlf.samtale – at det er væggelus.

 

Bekæmpelse af væggelus

 

Har man fået konstateret væggelus, er der meget faste procedurer i AB-Skadedyrsservice, hvordan bekæmpelsen skal udføres.

De fleste tror, nu ringer vi til et skadedyrsfirma og får dem ud og sprøjte min lejlighed. Det er desværre ikke helt tilfælde, da væggelus spreder sig fra lejlighed til lejlighed.

 

Og igen – det er ikke alle der bliver bidt, så det er ikke alle der ved de er der.

 

Er der væggelus på 5. tv. og det er st. th. de bliver bidt, kan væggelusene i princippet være taget med hjem fra en rejse, hos beboerne på 5. sal.

 

Derfor er det hos samtlige beboere i opgangen der skal behandles.

 

Desværre er der bekæmpelses firmaer, der kun behandler den ene lejlighed, velvidende om, at det ikke er den rigtige metode.

 

Væggelusene flygter fra den lejlighed der bliver behandlet og videre til andre beboere. Det varer desværre ikke længe, før væggelusene er retur i samme lejlighed, og pengene og tiden der er brugt hos og af beboeren, vil være spildt.

 

Derfor kan det ikke siges tydeligt nok – ALLE lejligheder i opgangen SKAL behandles.

Vi får mange henvendelser på kun at behandle en enkelt lejlighed til at starte med, men her er vi meget konsekvente. Svaret er meget enkelt, at det hverken kan eller vil lægge navn til og vores gode omdømme.

 

Det foregår således, at man kontakter enten bestyrelsesformand/administration/ejendomskontor og beder dem kontakte os.

 

Dernæst udfærdiger vi en beboerseddel med de informationer beboerne har brug for.

 

Man har meldepligt, når man erfarer man har væggelus. Lever man med væggelus uden at melde det eller får et skadedyrsfirma ud og bekæmpe sin lejlighed og de spreder sig yderligere, kan der i værste tilfælde ske det, at man bliver ansvarlig for det økonomiske for hele opgangen.

 

Bekæmpelsen består i 3 gange behandling med 2 ugers mellemrum og er helt ufarlig. Vores produkter bliver bl.a. brugt i institutioner, hospitaler, restauranter, så man kan være hjemme under behandlingen.

 

En god regel er altid at huske på, hvordan man fik væggelusene med hjem eller hvordan de spreder sig.

 

Derfor er det vigtigt at huske på, får man behandlet mod væggelus, skal man ikke have overnattende gæster, da de kan få dem med hjem. Man skal heller ikke ”flygte” fra hjemmet grundet voldsom reaktion fra væggelus bid. Dette vil også resultere i, at man tager dem med andre steder hen, som så også får væggelus. Her er det ikke sikkert de bliver bidt og opdager de er der. Så er det et sted man er ofte, kan man risikere at få væggelusene med hjem igen og behandlingen skal starte forfra.

 

Da det er blevet meget almindeligt at have ”dele-børn”, skal man også være på ”vagt”. Der skal behandles hos hhv. mor og far, for er der væggelus hos mor, er der også væggelus hos far, når barnet tager frem og tilbage til og fra de respektive hjem.

 

Er væggelus blevet resistente

 

Det er ikke vores opfattelse, at væggelus er blevet resistente overfor de bekæmpelsesprodukter der er godkendt til at bruge i Danmark.

 

Her gør vi også vores for de ikke skal blive det, nemlig ved at krydse over med forskellige produkter, så det ikke er de samme produkter vi bruger ved hver behandling. Typisk vil vi bruge 3 forskellige produkter, hvis det drejer sig om 3 behandlinger med 2 ugers mellemrum. På denne måde, kan vi gøre vores til, at væggelus ikke bliver resistente overfor vores produkter.

 

Kurser og vores produkter:

 

Da vi i AB-Skadedyrsservice går meget op i at hjælpe vores kunder, deltager vi naturligvis også i de nødvendige kurser, så vi kan følge med i den nyeste udvikling indenfor bekæmpelsesmidler. Her kommer vores leverandør også ind i billedet, da de altid er på forkant med, hvad der rører sig på markedet og hvad de bedste metoder er.

 

Priser på bekæmpelse af væggelus

 

Prisen afhænger meget af antal m2 der skal bekæmpes.

 

Det er altid 3 gange med 2 ugers mellemrum, når det gælder hele opgange.

 

Bor du i hus, skal man minimum have 2 behandlinger med 2 ugers mellemrum.

 

Forsikring

 

Det er yderst sjældent boligforeninger eller private, har tegnet en forsikring mod lige nøjagtig væggelus.

 

Den normale forsikring man tegner, dækker kun borebiller og skimmelsvamp.

 

Erfaring med bekæmpelse af væggelus

 

Vi i AB-Skadedyrsservice har haft en betydelig vækst i bekæmpelse af væggelus de sidste år. Vores beskæftigelse med væggelus er steget markant og vores primære arbejde, er at bekæmpe væggelus, efter som problemet er blevet så stort.

 

Det betyder, at vores erfaring med bekæmpelse af væggelus også er blevet meget stor.

 

Der er aldrig to sager der er ens, så derfor er vi med vores store antal af kunder med væggelus, blevet et af de førende bekæmpelses firmaer på markedet.