Skimmelsvamp - rådgivning og fjernelse


AB–Skadedyrsservice, er en seriøs samarbejdspartner til at fjerne skimmelsvamp og vi rådgiver også gerne omkring dette, til f.eks. en beboer i et lejlighedskompleks eller en husejer.

Skimmelsvamp (skimmelsporer) findes overalt omkring os. Hvis de rette betingelser findes - altså fugt og ilt - så vil der dannes skimmelsvamp. Under de mest gunstige forhold, kan der opstå skimmelangreb på bare 14 dage. Når skimmelsvampen vokser, kan den sprede sine bitte små sporer til andre dele af lejligheden/huset. Så derfor, når man opdager skimmelsvamp skal dette tages alvorligt. Dette skal også tages som indikation om er der et problem med indeklimaet.

Nogle svampe arter udskiller Mycotoksiner, som er meget giftige at indånde. Disse kan give udslæt ved berøring.

 

Skimmelsvamp kan i nogle tilfælde give sundhedsmæssige problemer i form af allergiske reaktioner så som luftvejsproblemer eller vejtræknings problemer, hovedpine, hud irritation i form af udslæt, kløende røde øjne og rindende øjne. 

Hvem der bliver syge af skimmelsvamp, er umuligt at sige. Der findes ingen forskning der giver et entydigt svar. Men forskning har vist, at folk med allergi eller astma og svækket immunforsvar, er særligt berørt. En ting man er enige om er, for store mængder af skimmelsvamp, er ikke sundt for nogen mennesker. Derfor skal skimmelsvamp ikke tolereres og skal ikke findes i vores boliger.

Følgende kan være årsagen til skimmelsvamp i boligen:

 • Boligvaner
 • Bygningsfejl
 • Utæt vandrør
 • Vandskade
 • Brandskade

 

Når skaden er sket


AB–Skadedyrsservice er også til rådighed, når skimmelsvampen først er kommet indenfor i huset eller lejligheden. Vi ved hvor vigtigt det er at danne sig et overblik. Bliver beboeren utilpas af at være i lejligheden tager vi en prøve af skimmelsvampen, hvorefter vi sender den til laboratoriet for at blive dyrket, så vi ved hvilken skimmelsvamp det drejer sig om i det enkle tilfælde. Dette kan beboeren så tage med til sin læge, som vil sende hende videre til en speciallæge. 

Årsagen til skimmelsvampen skal findes og dernæst skal fugten bringes ned. Dette kan gøres med en affugter. Når fugten er ude (dette kontrolleres med en fugtmåler), kan selve oprensningen af skimmelsvampen begynde. Ved større angreb etableres der en såkaldt støv skillevæg, så vi ikke spreder skimmelsporer rundt i lejligheden. Ligeledes støvsugning med specialfilter - såkaldt Hepafilter - skal foregå flere gange, hvilket er yderst vigtig. Hvis vi kan fjerne den inficerede del, gøres dette mekanisk. Ellers benyttes nedenstående metoder. 
 

Valg af metoder ved skimmelsvamp


Valg af metoder ved skimmelsvamp, afhænger af den pågældende situation. AB-Skadedyrsservice har de nyeste metoder til at fjerne skimmelsvamp, såsom:

 • Isblæsning
 • Mekanisk
 • Sandblæsning
 • Kemisk
 • Information til beboeren
 • Årsag til skimmelangrebet

Afsluttende rapport samt testprøve - dette gøres med ProClean eller Mycometer- testen. 

Medlem af brancheforeningen for skadedyrsbeæmpere