Hvepse - bekæmpelse af hvepse og fjernelse af hvepsebo

 

I Danmark findes der 7 forskellige hvepse, hvor den almindelige hveps (Vespa vulgaris) også kaldet almindelig gedehams er den vi lægger mest mærke til i sommermånederne.

 

Dronningen bygger hvepseboet i april-maj måned, hvor de første larver udklækkes som senere bliver til arbejderhvepse.

 

Hvepsebo

 

Hvepseboet, som bygges af træ blandet med hvepsens spyt, vokser hen over sommeren og kan have en diameter på 25 - 35 cm og indeholder typisk mange tusinde hvepse. Hvepsene lever i denne tid af nektar, dyreådsler og kållarver.

 

Selve boet er ofte placeret i en hæk, under taget eller i udhuse og krybekældre.

 

Sidst i august måned begynder hvepseboet at gå til grunde af sig selv og i denne periode oplever vi ofte at hvepsene bliver aggressive. Her vælger mange at tage kontakt til Skadedyrsservice og lade fagfolk fjerne boet.

 

Forskellen mellem hvepse og bier

 

For mange allergikere kan det være vigtigt at kende forskel mellem hvepsen og honningbien.

 

Hvepsen har en aflang tynd krop og markante sort-gule aftegninger samt den karakteristiske hvepsetalje. Honningbien har en ulden behåring på kroppen og deres striber er svagere aftegnet end hvepsens.

 

Undersøgelser viser, at der er stor forskel på indholdet i bi- og hvepsegift. Man er som oftest kun overfølsom for enten bi- eller hvepsegift og har mulighed for at få foretaget en allergiundersøgelse.

 

Langt de fleste stik kommer fra hvepse.

 

Bekæmpelse af hvepse

 

Et frithængende hvepsebo kan uskadeliggøres ved, at man sprøjter det nedefra og direkte op i indgangshullet med insekt pudder, som hvepse selv trækker med ind. Befinder boet sig skjult f.eks. under tagudhæng, i muren eller i jorden, vil det mest effektive være at pudre på det sted, hvor hvepsen flyver ind og ud. Hvepsene vil så transportere det giftige pudder med ind i boet. Sidder boet i forbindelse med en udluftningskanal til en emhætte, skal man passe på, at det anvendte insektpudder ikke spredes til køkkenet.

 

Prøv aldrig at lukke for indgangen til boet, idet hvepsene så blot vil finde andre ind- og udgange, og det kan typisk være gennem stuerne, hvis boet f.eks. sidder i en hulmur eller under taget.

 

Prøv ej heller selv at bekæmpe et hvepsebo.

Medlem af brancheforeningen for skadedyrsbeæmpere