Myrer


Når man taler om myrer, er det altid den sorte have myre.

Man ser tit myrer i haver eller ved husets sokkel. Man kan også se myrer ved et stengærde, hvor man ser myrerne kravle op og ned.

En koloni af myrer, kan ofte bestå af op til 12.000 myrer. Der er hermed tale om dronninger, hanner og arbejdere. Arbejderne tager sig af alt det hårde arbejde. 

De fleste mennesker har set på en flisegang, når myrerne skubber sand eller grus op imellem revnerne. Vi har set eksempler på at myrerne har undermineret en flisegang, således at der er kommet store lunker i flisebelægningen, Dette forhindres ved, at når det første grus eller sand kommer op mellem fliserne, kan man enten bruge kogende vand eller bruge noget til udvanding mod myrer.

Man skal huske på, at myrer (arbejdere) kan lede langt efter føde. Finder myrerne noget der kan bruges og er godt, lægger de et duftspor. De kan ligeledes føle hinanden på antennerne og videregive signal om, hvor der er potentiel føde. I løbet af ingen tid, kan man se en lang række myrer på vej til det givne fødeemne.

Hvis man bor i hus, har alle vel været plaget af myrer på et tidspunkt. Et myrebo kan ligge flere meter under huset og med tiden vil der være revner i betongulvet. De trænger herefter op i huset gennem revner og sprækker. Man kan også se myrer ved døråbninger, gulvpaneler og dørkarme. Vores anbefaling er, at så snart man ser myrer ved husets sokkel udvendig, skal man kontakte et skadedyrsfirma. Jo hurtige behandlingen bliver udført, jo hurtigere er man fri for myrer. 

 

Myrer indendørs og måske specielt myrer i køkkenent, er noget de fleste husejere på et eller andet tidspunkt har været ude for, og det er oftest der hvor der er flest myrer pga. madvarer.
 

Skrøner gode råd


Vi har hørt skrøner om hvorvidt myrer kan underminere huse. Dette passer naturligvis ikke. 

De kan ødelægge flisearealer med såkaldte lunker i fliserne. Det vil være den værste skade de vil forårsage. 

De fleste af vore kunder spørger om vi kan finde myrernes bo og ødelægge det. Det er en umulighed, da et myrebo mange gange ligger flere meter under jorden. Dette vil dog være muligt, hvis myrerne er i haven, under fliser, i et træ eller i græsplænen. 

Man kan købe forskellige insektmidler såsom myre lokkedåser og forskellige udvandingsprodukter. Dette kan ikke anbefales, da virkningen er meget kortvarig. Dvs, at man slår myrerne ihjel inden de når tilbage til boet. Ja, man slår mange myrer ihjel, men da myreboet består af mange individer, vil dronningen blot sende næste styrke af myrer op og dette til blive ved i en uendelighed. 

Vi har set eksempler på, at private har brugt formuer på at købe produkter i håndkøb, som kun virker kortvarigt. Dette kan ikke svare sig, da beløbet hurtigt løber op på samme pris eller mere, end det vil koste at få et skadedyrsfirma ud og bekæmpe myrerne.

For at bekæmpe myrer, skal man have et middel der er langtidsvirkende. Dette kan man ikke købe i håndkøb, da det kun er skadedyrsfirmaer der har disse produkter, og man skal være autoriseret for at bruge disse produkter.
 

Bekæmpelse


Når man ringer efter et skadedyrsfirma, fordi man skal have bekæmpet sine myrer, vil det foregå meget nemt og ”smertefrit”.

Vi vander husets sokkel med en stærk aktiv gift og sprøjter på samtlige paneler i hele huset. Selvom myrerne kun befinder sig i køkkenet i et givent hus, er det samtlige rum der skal behandles. Gøres dette ikke, vil myrerne blot finde op de steder der ikke er blevet behandlet. 

Når der er behandlet mod myrer, må man ikke vaske gulv og støvsuge i 10 dage langs alle peneler hvor der er sprøjtet. Da det er micro kapsler der bliver lagt ud – som gør giften langtidsvirkende – og støvsuger man eller gnider man på dem, vil kapslerne briste, og giften vil ligge og være aktiv i kun 48 timer i stedet for at være langtidsvirkende i op til 2 måneder. 

Når myrerne kravler over micro kapslerne, brister kapslen, og de får hermed giften på kroppen. Giften kravler myrerne rundt med i op til 48 timer før de dør. Dem der ikke har været hen over kapslerne og har fået giften på kroppen, bliver smittet af dem der har giften på kroppen. Det betyder, at når myrerne har fået giften på kroppen, kravler de tilbage med det føde de har indsamlet tilbage til boet. Herved bliver dronning og resten af boet forgiftet, og hele boet dør på denne måde.

Produktet vi bruger, er godkendt til at bruge inden døre. Det er bl.a. godkendt til at bruge i børnehaver, hospitaler og restauranter, så under en myre behandling, kan man være i huset samtidig.
 

Farao myrer


Man mener at Farao myrer har været i Danmark siden 1900-tallet. 

Farao myrer lever i satelit kolonier, men i forhold til sorte have myrer, optræder der op til flere dronninger i hvert bo. Kolonierne kan indeholde op til flere hundrede tusind myrer. Når kolonierne når op til en vis størrelse på flere hundrede tusinde eller flere, vælger nogle dronninger at forlade det oprindelige bo. Dette sker med nogle arbejdere og nogle hanner.

Farao myrerne vil gerne etablere et nyt bo. Det kan enten være under gulvet eller i revner og sprækker. De vil altid optræde ved en varmekilde, da de kræver en temperatur på mellem 26-31 grader.

Hvis man har fået Farao myrer i sit hjem, er der oftest tale om en del forskellige kolonier. Efter sigende lever de sammen i fred og harmoni.

Når dronningen har lagt sine æg, går der ca. 40 dage til de er voksne. Man skal huske på, at Farao myrer etablerer nye boer hele året. Når hannerne har parret dronningerne, dør hannerne kort efter. Selve dronningen lever kun op til 6 måneder, så hun må hele tiden være parat til at lave nye unge dronninger til at sørge for æglægning samt myre boets overlevelse.

Farao myrer ligner ikke til forveksling den sort have myrer. Farao myrer er gul/brun, den er nærmest glasagtig. En Farao myre dronning er ca. 5 mm og arbejderne er ca. 2,5 mm.

Farao myrer kan også forekomme i butikker med fødevarer, på hoteller og hospitaler eller som før omtalt i private hjem.

Som den sorte have myre kan Farao myrer også godt lide søde sager. Men de går også gerne i gang med kød eller andre kød typer – f.eks. døde insekter. 

Der har på flere hospitaler været problemer med Farao myrer, da man er usikker på, om de reelt udgør en risiko for smitte fare. De har været trængt ind under patienternes bandager og hermed forårsaget infektioner. 

Har man været på ferieophold i tropiske egne, kan man risikere at få Farao myrer med hjem, da de kan kravle i skjul i bagagen.

I etage ejendomme kan og vil Farao myrerne udbygge sine satelit bo, således at der er spredning via rørgennemføringer til andre lejligheder i ejendommen. 

Har man Farao myrer i sin lejlighed, skal man med det samme kontakte et skadedyrsfirma, så de kan konstatere hvor stort et omfang myrerne har spredt sig. 

Er der tale om almennyttigt boligbyggeri, skal ejendommen påføre sig udgifterne.
 

Bekæmpelse


Har man konstateret Farao myrer og man bor i lejlighed, skal dette straks meddeles til enten ejendomskontor eller bestyrelse. 

Myrerne spreder sig via rørgennemføringer, så der er stor sandsynlighed for, at de har spredt sig videre til andre lejligheder. Der skal derfor laves en plan om en samlet bekæmpelse af lejlighederne. 

Der skal som minimum behandles i en opgang på hver sin side af den berørte opgang, for at indsnævre problemet. Gøres dette ikke, vil udgiften blive langt større for ejendommen, da myrerne spreder sig meget hurtigt.

Det er meget vigtigt, at det er et skadedyrsfirma med erfaring indenfor Farao myrer der bliver tilkaldt til opgaven. 

Man skal regne med det er en stor opgave at bekæmpe Farao myrer og det vil sandsynligvis kræve en behandling på omkring 6-10 behandlinger (besøg i hver lejlighed).

Vi udlægger en gift der gør dronningerne sterile. Dette gøres op til flere strategiske steder i lejligheden. Man skal huske på, at er der en enkelt koloni der overlever, kan man ende ud i at skulle starte helt forfra med behandlingen. Dette kan være hvis der er nogle enkelte beboere der ikke ønsker at deltage i behandlingen, da de ingen myrer har set. Hvis behandlingen ikke bliver gjort samlet, kan det miste effekten. Så det er yderst vigtigt, at samtlige beboere deltager i bekæmpelse af myrer.

Vi anbefaler stærkt, at der bliver lavet efterfølgende kontrolbesøg.

Medlem af brancheforeningen for skadedyrsbeæmpere