Væggelus


Væggelus er noget vi kender fra ”gamle dage” – ca. i starten af 1900 tallet. Sådan forholder det sig ikke mere, for væggelus er tilbage i stor stil.

I "gamle dage" skulle man have væggelus attest for at få en lejlighed. Sådan forholder det sig heldigvis ikke mere.

Mange mennesker rejser på kryds og tværs gennem landene. Opholder man sig på et hotel hvor der er væggelus, kan det ikke undgås, at man tager væggelus med hjem.

Selvom man opholder sig på et hotel/vandrehjem hvor der måske er væggelus, er det ikke sikkert man bliver bidt, og hermed aldrig opdager der er væggelus. 
Ikke alle mennesker bliver bidt af væggelus, så er der væggelus på hotellet, får man dem med sikkerhed med hjem i sin private bolig. 

Bor man i etageejendom og man ikke har opdaget man har fået væggelus med hjem, vil væggelusene med stor sandsynlighed sprede sig via rør-gennemføringer og sprede sig til resten af ejendommen.

Man kan i princippet sove 10 mennesker i samme seng, hvor det kun er 1 der bliver bidt. Væggelus suger blod ligesom myg. Bliver man stukket af myg om sommeren, vil man helt sikkert også være et måltid for væggelus.

Nogle mennesker reager voldsomt overfor væggelus bid og andre reagerer slet ikke. Vi har set eksempler på, at man udvikler en voldsom allergi overfor væggelus bid. Nogle mennesker hæver voldsomt op. Gør man det og man ikke ved man har væggelus med hjem – og tror det er myg – så går mange til deres læge for at få undersøgt den voldsomme reaktion – for det de endnu ikke ved hvad er, at de har væggelus. 

Mange læger er ved at være obs på, at vi har så store problemer herhjemme med væggelus. Men andre læger ved intet om det. Dvs. mange af vores kunder har været til diverse undersøgelser og test, men stadig ikke fundet ud af hvad de voldsomme reaktioner skyldes. 

Der skal måske ikke mere til end en artikel eller en tv udsendelse til, før de pludselig kommer til at tænke på, ”hov, jeg har da været på ferie”, men troede det var myggestik. 

Selvom man ikke har været på ferie, men stadig får bid om natten, kan det måske skyldes, at man bor i lejlighed, og en anden i opgangen har været udenlands, men bare ikke bliver bidt af væggelus. 

Man kan derfor leve med væggelus i mange måneder, uden enten at blive bidt, eller vide man har væggelus.
 

Væggelus biologi


Væggelus tæller ca. 80 arter. Den art vi skal stifte bekendtskab med, er menneskets væggelus, som hedder på latin Cimex Lettularius. 

Væggelus er nat aktive, dvs. de kommer kun frem om natten og opsøger mennesker. Man mener væggelus ser meget dårligt, men går efter varmen fra ”byttet”.

Væggelus er ca. 7 minutter om at indtage et måltid. Når den har suget blod fra et menneske, trækker den sig tilbage til sit bo, som kan være bag tapet, et billede, et klædeskab eller skuffer hvor der er mørkt. Her sidder den og fordøjer sit måltid, som kan tage op til flere dage.

Man skal huske på, at væggelus lægger ca. 5 æg om dagen. Efter sigende lægger den ca. 200 æg i dens levetid. Der er naturligvis tale om under de mest gunstige forhold temperaturmæssigt. Ved lav temperatur, går udviklingen i stå.

Fra væggelusen har lagt sine æg, går der ca. 2-12 måneder, før væggelusen er kønsmoden. De stadier væggelus skal igennem, siges der at de går igennem 4 stadier, hvor de hver gang skal skifte hud. Når væggelus gennemgår et stadie, skal den have et måltid. 

Der er efter sigende stor uklarhed om, hvor længe en væggelus kan leve uden blod. Dette er alt efter fra 1 måned til over 1 år. Vores egen vurdering er, at der ikke går mere end 2-3 måneder, før væggelus skal have mad.
 

Væggelus resistens


Som det har været fremme i diverse medier, skulle der være opnået resistens hos væggelus i Danmark. Dette kan skyldes, at skadedyrsfirmaerne har fået fjernet de fleste midler, til bekæmpelse af væggelus.

Der findes dog stadig 3 midler der stadig er til brug til bekæmpelse af væggelus. Der findes dog skadedyrsfirmaer der vælger at bruge den samme gift behandling efter behandling i samme hjem. Derfor et det meget vigtigt, at man laver såkaldte kryds behandlinger, så man sørger for at bruge et forskelligt produkt fra gang til gang hos samme kunde. Så kan væggelus ikke klare den første gift, kan den måske klare den næste osv. 

Bliver man ved at bruge den samme gift gang efter gang, vil væggelus blive resistente og vi får store problemer med at bekæmpe dem, da vi ikke har andre midler der er godkendt, at gøre godt med.

Dette kunne naturligvis være et opråb til Miljøstyrelsen om, ikke at fjerne vores produkter. Hvis man ser mod udlandet, har de langt større udvalg af midler til bekæmpelse af væggelus.

Underligt nok er de godkendt i EU lande, men bare ikke i Danmark?
 

Bekæmpelse


Bor man i lejlighed, har man pligt til at oplyse om væggelus, til enten bestyrelsen eller administration.

Bor man til leje, har udlejer pligt til at udrydde væggelus, jvnf. Lejeloven.

Har man fået væggelus med hjem og man bor i lejlighed, er det desværre ikke nok kun at bekæmpe i den ene lejlighed. Da væggelus spreder sig via rør-gennemføringer, vil de temmelig sikkert sprede sig til andre lejligheder. 

Behandler man kun den ene lejlighed, kravler væggelus videre til andre lejligheder, og efter et stykke tid, vil væggelus være tilbage i samme lejlighed igen. Det er derfor både spild af tid og penge kun at behandle en enkelt lejlighed i etageejendom.

Har man fået væggelus i sin lejlighed skal man kontakte bestyrelse/administration/udlejer, og bede dem kontakte os. Vi laver derefter en bekæmpelsesplan, hvor vi laver beboersedler, som bliver omdelt til samtlige beboere i opgangen.
Der vil blive fastsat 3 datoer for behandling, så vi er sikre på, at beboerne ved hvornår vi kommer. 

Det er yderst vigtigt at samtlige beboere enten er hjemme eller har afleveret en nøgle, så vi kan lave en effektiv samlet bekæmpelse.

En del beboere mener desværre ikke, at de behøver være med i selv behandlingen, da de ikke bliver bidt. 
Det er her det tit går galt for den samlede bekæmpelse. Hvis man ikke bliver bidt af væggelus – men har dem uden at vide det – vil bekæmpelsen ikke være effektiv. Bliver der ikke sprøjtet i en given lejlighed, vil eller kan væggelusen sprede sig igen efterfølgende. Og så er den samlede bekæmpelse det skulle have været fra starten, helt uden betydning og spild af tid og penge.

Medlem af brancheforeningen for skadedyrsbeæmpere