Hvepse


Når vi taler om hvepse i Danmark, kan vi koncentrere os om syv arter. De har alle sort/gule aftegninger og meget lette at kende. De mest almindelige hvepse bliver normalt 10 – 14 mm lange.

Et samfund af hvepse består af dronninger, hanner og arbejdere i et fælles bo. En hveps bruger sin brod som våben.

Her i landet lever hvepse kun et år. Hvert år når frosten sætter ind, går boet i opløsning. Inden frosten når at ødelægge boet, er der udklækket nye dronninger. Man er således lidt uenige om hvor mange dronninger der overvintrer. Det kan være alt fra nogle få til hundrede. Der er selvfølgelig tale om de mest gunstige forhold for hvepse.

Et hvepsebo er som sagt kun etårigt og hvepse bruger aldrig samme bo igen.
 

Starten på et hvepsebo


Når dronningerne er færdige med vinterdvale – det sker gerne sidst i april, start maj. De nye dronninger går hver til sit for at finde et egnet bo. Dronningerne går herefter i gang med at bygge sit eget hvepse bo. De nye hvepse bo ligner ganske enkelt en lille tennisbold. Hvis man kigger indenfor i deres nye hvepsebo, kan man se der er nye celler til den nye yngel. Dronningen har kun sig selv til at passe det første kuld larver.
Der går ca. en måneds tid før de første hvepse er flyvefærdige. Efter dette laver dronningen ikke andet end at koncentrere sig om sin æglægning.
De hvepse der er kommet på vingerne koncentrerer sig nu om at gøre boet større og hente føde til de nye larver. Hvis man holder øje med et hvepsebo, kan man se det bliver større uge for uge. Sidst på sommeren kan det indeholde 2-3.000 hvepse. Man har set hvepsebo der er større end 1x1 m. 

De nye befrugtede dronninger søger nye egnede steder at overvintre. De vil således aldrig overvintre i deres eget bo. Det kan være i et tagudhæng, en træstamme eller et hul i jorden efter mosegrisenes gange. 

Hvepse er ikke et skadedyr, men derimod et nyttedyr. De kan dog være voldsomt irriterende om sommeren i bl.a. bagerier og steder hvor der er søde sager. 
Her vil det være en god ide, at få sat insektfangere op, som vi naturligvis også er behjælpelige med.
 

Hvepse stik


Et stik fra en hveps, kan være utrolig smertefuld og giften minder meget om slangegift, blot i mildere grad. Da der er tale om små mængder gift, er det sjældent farligt med mindre man er allergiker eller bliver stukket i munden. Da mund og hals kan hæve voldsomt, kan man få stor besvær med at få vejret. Bliver en person stukket og føler sig svimmel, bliver bleg, har lyst til at kaste op, skal personen straks køre på skadestue. 

Bliver du forfulgt af hvepse, så forhold dig roligst muligt, da hvepsene blot bliver mere agressive af, at du fægter med armene eller slår efter dem. Prøv så vidt muligt ikke at gå i panik, selvom dette selvfølgelig er lettere sagt end gjort, med hvepse i hælene.
 

Bekæmpelse


Da hvepse også er nyttige dyr, må det i sagens natur være op til hver enkelt person, at få bekæmpet et hvepsebo. 

Det vil naturligvis være mest rigtigt at bekæmpe et hvepsebo, hvis man ikke kan sidde i sin have eller gå ind ad sin hoveddør, uden at blive generet af hvepse. 

At bekæmpe hvepse, skal man lade et professionelt skadedyrsfirma om, da de hurtigt finder hvepseboet. Hvis man er privat person, skal man holde sig langt væk fra selv at bekæmpe det. 
Hvis man endelig selv får mod på at bekæmpe hvepseboet, vil det være at foretrække om aftenen, da det er det tidspunkt hvepsene er mest rolige. Dette er efter vores mening ikke særlig smart at gøre, da man kan komme slemt til skade, hvis dette ikke gøres rigtigt. 

Det har vist sig, at man kan blive allergisk for hvepse år for år. Dette vides ikke før man bliver stukket, så overlad hvepse bekæmpelse til et skadedyrsfirma, der har den fornødne ekspertise.

Hvis hvepsene bor i jorden, så lad endelig være at røre det eller selv bekæmpe det. Hvepsene har allerede observeret dig, når du går henover græsplænen og de vil angribe med det samme. Dette kan have livsfarlige konsekvenser. Er der tale om hvepse i et udhæng, i muren eller i taget, skal dette pudres. De gengse midler i de forskellige byggemarkeder/supermarkeder, vil ikke nå ind til selve boet når du sprøjter, og så er det for sent. En professionel skadedyrsbekæmper bruger en speciel pudder, som bliver ”skudt” ind i selve boet. Det pudder der ikke rammer direkte i boet, vil hvepsene selv tage med ind, når de kommer tilbage til boet. Der går gerne alt fra et par timer til en dag før boet er dødt, alt efter hvor de befinder sig.

En del af vore kunder, har lukket indgangshullet til et hvepse bo enten i muren eller i træværket. Dette er enten gjort med silikone eller beton og vil resultere i, at hvepsene ikke kan komme ud igen. Denne metode skal man holde sig langt væk fra, da hvepsene i de fleste tilfælde, søger andre udgange – d.v.s. de kommer ind i huset i stedet for. Vi har været hos kunder som har gjort dette, og er endt med at have flere hundrede hvepse i huset. Dette er hverken sjovt for husejer eller skadedyrsbekæmper. 

Set fra en skadedyrsbekæmpers side, er det selvfølgelig mest rentabelt at fjerne et hvepsebo, da man kan sige, at det måske ikke er alle de nye hvepse dronninger, der overvintrer hos naboen. Således har vi væres hos kunder, der pludselig har 6-7 hvepse boer forskellige steder på huset. Derfor er vores vurdering, at er man plaget af hvepse, få dem fjernet hurtigst muligt. Det kan spare dig i sidste ende i form af stik og penge.

Vi har i AB-Skadedyrsservice stor erfaring i fjernelse og bekæmpelse af hvepse. Vi har mange års erfaring og har de rette midler til bekæmpelse af hvepse.

Medlem af brancheforeningen for skadedyrsbeæmpere